Reglement tennistraining

Bij de training……….

 • Opgeven voor de lessen kan alleen door het inleveren van een volledig ingevuld inschrijfformulier.
 • Voor het volgen van de lessen moet u lid zijn van T.C.Dubbeldam. Voor vragen over het lidmaatschap kunt u terecht bij de ledenadministratie (Ingrid in ‘T Veld).
 • Tijdens de tennistrainingen is de tennistrainer niet verantwoordelijk voor eventuele schade of letsel die ontstaat tijdens de training. De cursist traint op eigen risico
 • Een lesuur bedraagt 50 minuten, een half lesuur 30 minuten.
 • Tennislessen die worden gemist zijn voor rekening van de cursist.
 • Regenlessen gaan bijna altijd door, tenzij er sprake is van overmacht.
 • Bij verhindering of ziek zijn tijdens de jeugdtraining zal de trainer kijken of er een mogelijkheid is deze in te halen. Er wordt niet gegarandeerd dat de training ingehaald kan worden. Het is alleen mogelijk wanneer er in een andere groep ruimte is.
 • Wanneer u in een groep traint, moet het niveau van de vervanger minstens gelijkwaardig zijn.
 • Bij tussentijdse beëindiging door de cursist blijft het totale lesgeld verschuldigd.
 • Tijdens jeugdtrainingen worden bij regen of andere slechte weersomstandigheden theorielessen gegeven of conditietraining. In principe gaan de trainingen altijd door.
 • Bij een vorstperiode of sneeuwval zal er alles aangedaan worden om de banen speelklaar te krijgen.
 • Mocht het lang vriezen of sneeuwen dan wordt er een jeugd training niet ingehaald bij een cursus van 10 weken.
 • Gedurende de schoolvakanties word er niet getraind tenzij dit van tevoren is afgesproken.
 • Er wordt getraind van Maandag 8.30 uur tot en met Vrijdag 20.00 uur.
 • De jeugdtrainingen starten om 15.30 uur en op woensdag om 13.00 uur.
 • De trainingen worden zoveel mogelijk in groepen van gelijkwaardig niveau gegeven.
 • Er wordt getraind op vaste tijden, één keer een uur per week.
 • De jeugdlessen worden gegeven in groepsverband, maximaal 8 kinderen per groep.
 • Wanneer u tijdens een cursus van 20 lessen bij jeugdtraining besluit om te stoppen, dan dient u dit schriftelijk te melden voor dat de nieuwe cursus start. Voor aanvang van de eerste training van de nieuwe trainingsperiode moet de schriftelijke bevestiging binnen zijn anders bent u verplicht om de nieuwe trainingsperiode te voldoen.
 • In principe wordt er vanaf 1 Januari gestart met de tennistraining.
 • De lessen worden gegeven door Pim Molmans; tennisleraar A en B aan het CIOS te Overveen; Tenniskids trainer 1 en 2 ; Tenniskids trainer blauw.
 • De jeugdlessen worden gegeven volgens het Tenniskids programma van de KNLTB.
 • De lessen worden gegeven volgens de richtlijnen van de VNT( Vereniging van Nederlandse Tennisleraren).

Door ondertekening van dit formulier verplicht men zich de lesgelden te voldoen, dan wel voor die datum over te maken op ING bankrekeningnummer NL64INGB065.28.47.765 ten name van W.Molmans te H.I.Ambacht.