Selektietraining

Tennisvereniging Dubbeldam heeft in het kader van een optimale jeugdopleiding besloten de jonge talenten van de vereniging de kans te bieden extra trainingen te volgen. We willen hiermee de kinderen stimuleren om nog enthousiaster voor tennis te kiezen. Als het begrotingstechnisch mogelijk is, ondersteunen we dit financieel, zodat het beter betaalbaar blijft voor de ouders.

Waarom kiezen voor selectietrainingen?

TCD wil er nadrukkelijk zijn voor zowel de recreatieve spelers als voor de ambitieuze, meer prestatief ingestelde spelers. Daarnaast vinden we het erg belangrijk de jeugd te stimuleren om veel te tennissen en vooral ook veel te leren. Van groot belang voor het behoud van de jeugd en daarmee voor het gezond houden van de vereniging. De op deze manier trachten we het competitieniveau van de vereniging te verhogen. Nu is tennis voor veel kinderen nog een tweede sport. Door het selecteren van talentvolle kinderen, hopen we een groep jeugd op te leiden die echt voor tennis kiest en in deze sport probeert alles eruit te gaan halen. Met alle voldoening die daarbij hoort.

Wie komen ervoor in aanmerking?

De trainers, jeugdcommissie en technische commissie bepalen samen welke kinderen talent genoeg hebben om deze trainingen te volgen. We moeten dan niet direct denken aan potentiële Wimbledon-winnaars, maar aan kinderen die het in zich hebben meer dan gemiddeld te gaan tennissen, maar ook zelf de discipline en het spelplezier hebben om er echt voor te gaan. Je kunt je dus niet zelf opgeven. De kinderen die worden geselecteerd, worden door de jeugdcommissie/technische commissie/trainers benaderd met het aanbod de selectietrainingen te volgen.

Het hele jaar wordt door de trainers naar alle kinderen gekeken en  wordt gelet op criteria als talent, inzet, prestaties en gedrag. Ze kijken naar hoe je bent in de trainingen en hoe je hebt gespeeld in de competitie, clubkampioenschappen en toernooien.  

Als je voor de selectietraining wordt uitgenodigd en je gaat er aan meedoen, is dat best een eer. De vereniging betaalt – als dat begrotingstechnisch mogelijk is – ook geld voor je om je deze kans te geven. Daarom verwachten wij van het kind (en van de ouders) dat je je aan het selectietrainingsreglement houdt. Dit houdt onder andere in dat je bij iedere training aanwezig bent, tenzij er een geldige reden is voor afwezigheid, dat je deelneemt aan de competitie, aan de TCD clubkampioenschappen en aan de activiteiten van de vereniging, kijk hier voor het gehele selectietraining reglement.

De trainingen worden verzorgd door Pim Molmans, trainer met een geldige licentie van de KNLTB en hulptrainers Wim van den Bos en Onno Bruins.

Reglement Selektietraining