Informatie

Welkom bij Tennis Club Dubbeldam

Op deze pagina vind je informatie over lidmaatschap en contributie, zoals deze geldt vanaf het seizoen 2022-2023 (voor wat betreft de contributie onder voorbehoud van vaststelling door de algemene ledenvergadering). Heb je verder nog vragen, mail of bel onze ledenadministratie (ledenadministratie@tcdubbeldam.nl) of 06-12147118)

Tennis Club Dubbeldam heeft geen wachtlijst

Seniorleden

€ 140,-

Dagleden

€ 100,-

Junioren

€ 100,-

Niet-spelende Leden

€ 50,-

Ondersteunende Leden

€ 12,50

Inschrijfgeld bedraagt éénmalig € 22,50. De contributies van Tennis Club Dubbeldam worden jaarlijks geïndexeerd (indien nodig) en gelden per seizoen.

Contributiefacturen

Betaling per factuur
Facturen worden in de maand januari verstuurd en dienen vóór eind februari voldaan te zijn.

Betaling per automatische incasso
Bij betaling in één termijn vindt incasso rond 1 februari plaats. Bij betaling in termijnen vindt eerste incasso plaats rond 1 februari en de laatste (maximaal 10 termijnen rond 1 november.

Toelichting

N.B.! Check je mailadres, door in te loggen op de clubapp. In de Clubapp kun je je persoonlijke gegevens controleren en daar waar nodig aanpassen! Het niet ontvangen van facturen wegens een foutief mailadres in onze administratie ontslaat je uitdrukkelijk niet van je betalingsverplichtingen.

Opzeggen of aanpassen lidmaatschap

Tot 1 november is er de mogelijkheid om kosteloos op te zeggen. Opzegging van je lidmaatschap dient per e-mail te gebeuren vóór 1 november via ledenadministratie@tcdubbeldam.nl. LET OP: Als je geen bevestiging hebt ontvangen, is je afmelding niet verwerkt, blijf je lid en dus contributie plichtig. Mochten je omstandigheden nog wijzigen ná 1 november, kun je de ledenadministratie vragen je lidmaatschap om te zetten naar niet-spelend en eventueel vast de opzegging te verwerken per einde volgende seizoen. Afhankelijk van plaats is er gedurende het seizoen wel de mogelijkheid om alsnog spelend lid te worden. Seniorleden hebben daarnaast nog de mogelijkheid om het lidmaatschap om te zetten van Seniorlid naar Daglid en visa versa. Bij wijzigingen van lidmaatschap gedurende het seizoen wordt het verschil in contributie met het lid verrekend. Dit kan een terugbetaling zijn of een aanvulling op de contributie. Omzetten naar niet-spelend lid is niet mogelijk met terugwerkende kracht.

gebruik onderstaand formulier als je nog vragen hebt.

Contactformulier