Reglement selektietraining (jeugd)

TC Dubbeldam vindt het belangrijk om, door inzet van trainers en Jeugdcommissieleden, tijd en energie steken in de ontwikkeling van talentenvolle spelers. Vanuit de vereniging zijn daar voorwaarden aan verbonden.

Wat verwachten wij van onze selectiespelers:

TCD Golden Rules

 • Je bent op tijd voor de training, de competitie en alle overige activiteiten waar jij namens TCD aan deelneemt
 • Wij verwachten een maximale aanwezigheid bij de training en alle andere activiteiten waar jij namens TCD aan deelneemt
 • Verhinderingen tijdig (wanneer bekend) doorgeven aan de trainer(s) – Ongeoorloofd afwezig kan leiden tot uitsluiting van de selectietraining
 • Inzet en enthousiasme, niet alleen tijdens de training maar ook bij andere activiteiten waar jij namens TCD aan deelneemt
 • Ambitie om beter te worden; wat inhoud dat wij verwachten dat je regelmatig aan activiteiten (toernooien TCD en/of elders) deelneemt
 • Deelname aan de competitie. Indeling van de teams worden op advies van de trainers samengesteld. Van de 6 speelronden dien je aan minimaal 4 deel te nemen
 • Deelname aan de clubkampioenschappen, waarbij minimaal inschrijving voor de single is vereist, en minimaal 1 deelname aan een toernooi elders in de regio
 • Eigen initiatief; vrijspelen met andere jeugdleden
 • Dresscode; (indien van toepassing)

Gedragscode

 •  Jouw houding is positief; je helpt elkaar en bent er voor elkaar
 •  Respect voor elkaar (medespeler, niet selectiespelers, tegenstander en publiek)
 •  Ouders en volwassenen worden verzocht om de kinderen positief en zoveel mogelijk met enige afstand te begeleiden
 •  Je bent trots op de vereniging en trots als deelnemer van de selectie
 •  Gooien met materiaal is niet toegestaan
 •  Gebruik van mobieltjes is tijdens trainingen en wedstrijden niet toegestaan
 •  Vloeken, schelden en overdreven gemopper……..liever niet

Van de ouders verwachten wij ondersteuning en extra stimulering op bovenstaande punten. Verder ben je minimaal lid van TCD. Uiteraard ben je vrij om daarnaast lid te zijn bij een andere tennisvereniging.

Pim Molmans wordt door TCD ingehuurd om de selectietraining te verzorgen. De communicatie van trainingsstaf en jeugdselectie met ouders verloopt via Wim van den Bos.

Officiële berichtgevingen en besluitvorming verloopt via de Jeugdcommissie. De trainingscyclus duurt 2×13 weken (met uitzonderingen van de schoolvakanties) waarna alle geselecteerden door de commissieleden opnieuw worden beoordeeld.

Per 13 weken wordt er vanuit de vereniging een onkostenvergoeding van € 25,= in rekening gebracht.

Jeugd Selectiecommissie TCD