Training

TENNISTRAINING 2023

Tennis is een mooie, maar technisch en tactisch ook vrij moeilijke sport. Om alle onderdelen van het spel goed onder de knie te krijgen, en daardoor met nog meer plezier deze sport te beoefenen, is het zeker aan te bevelen les te nemen.

Wil jij starten met tennis of heb je al ervaring, maar wil je je techniek verbeteren? Bij TCD kun je, naast zelf tennissen, ook tennislessen volgen. Onze tennislessen worden verzorgd door tennisleraar Pim Molmans. Pim verzorgt professionele tennistrainingen op ieder niveau en voor elke leeftijd. Beginners, gevorderden, jong en oud; iedereen kan hier terecht om zijn techniek en niveau omhoog te brengen.

Even voorstellen:

Pim Molmans; tennisleraar A en B aan het CIOS te Oosterveen; Tenniskids Trainer 1 en 2, Tenniskids Trainer Blauw.

KOSTEN TENNISTRAINING

Tennistraining Senioren 2023

Privetraining:

Een cursus bestaat uit 10 trainingen.

Bij een privétraining van ½ uur betaalt u €. 252,00.

Bij een privétraining van 1 uur betaalt u €. 440,00.

Bij een training van ½ uur met 2 personen betaalt u €.135,00 per persoon

 

Groepstraining:

Een cursus bestaat uit 10 trainingen.

Bij een groepstraining van 2 personen betaalt u €. 255,00 per persoon.

Bij een groepstraining van 3 personen betaalt u €. 182,00 per persoon.

Bij een groepstraining van 4 personen betaalt u €. 152,00 per persoon.

Tennistraining Junior (tot 20 Jaar) 2023

Groepstraining:

Een cursus bestaat uit 20 trainingen.

Bij een groepstraining van:

8 personen betaalt u €. 152,00 per persoon voor 20 trainingen.

7 personen betaalt u €. 168,00 per persoon voor 20 trainingen.

6 personen betaalt u €. 182,00 per persoon voor 20 trainingen.

5 personen betaalt u €. 185,00 per persoon voor 20 trainingen.

4 personen betaalt u €. 185,00 per persoon voor 20 trainingen.

Wil je je inschrijven voor tennislessen? Vul onderstaand formulier in en mail naar wmolmans@kpnmail.nl

Inschrijfformulier Tennistraining 2023 Junior (tot 20 jaar)

Inschrijfformulier Tennistraining 2023 Senioren

Meer informatie over de tennislessen kun je vinden op Reglement Tennistraining 2023 of neem contact op met Pim Molmans

via: wmolmans@kpnmail.nl of mobiel 06-20425631

selektietraining

Tennisvereniging Dubbeldam heeft in het kader van een optimale jeugdopleiding besloten de jonge talenten van de vereniging de kans te bieden extra trainingen te volgen. We willen hiermee de kinderen stimuleren om nog enthousiaster voor tennis te kiezen. Als het begrotingstechnisch mogelijk is, ondersteunen we dit financieel, zodat het beter betaalbaar blijft voor de ouders.

Waarom kiezen voor selectietrainingen?

TCD wil er nadrukkelijk zijn voor zowel de recreatieve spelers als voor de ambitieuze, meer prestatief ingestelde spelers. Daarnaast vinden we het erg belangrijk de jeugd te stimuleren om veel te tennissen en vooral ook veel te leren. Van groot belang voor het behoud van de jeugd en daarmee voor het gezond houden van de vereniging. De op deze manier trachten we het competitieniveau van de vereniging te verhogen. Nu is tennis voor veel kinderen nog een tweede sport. Door het selecteren van talentvolle kinderen, hopen we een groep jeugd op te leiden die echt voor tennis kiest en in deze sport probeert alles eruit te gaan halen. Met alle voldoening die daarbij hoort.

Wie komen ervoor in aanmerking?

De trainers, jeugdcommissie en technische commissie bepalen samen welke kinderen talent genoeg hebben om deze trainingen te volgen. We moeten dan niet direct denken aan potentiële Wimbledon-winnaars, maar aan kinderen die het in zich hebben meer dan gemiddeld te gaan tennissen, maar ook zelf de discipline en het spelplezier hebben om er echt voor te gaan. Je kunt je dus niet zelf opgeven. De kinderen die worden geselecteerd, worden door de jeugdcommissie/technische commissie/trainers benaderd met het aanbod de selectietrainingen te volgen.

Het hele jaar wordt door de trainers naar alle kinderen gekeken en  wordt gelet op criteria als talent, inzet, prestaties en gedrag. Ze kijken naar hoe je bent in de trainingen en hoe je hebt gespeeld in de competitie, clubkampioenschappen en toernooien.  

Als je voor de selectietraining wordt uitgenodigd en je gaat er aan meedoen, is dat best een eer. De vereniging betaalt – als dat begrotingstechnisch mogelijk is – ook geld voor je om je deze kans te geven. Daarom verwachten wij van het kind (en van de ouders) dat je je aan het selectietrainingsreglement houdt. Dit houdt onder andere in dat je bij iedere training aanwezig bent, tenzij er een geldige reden is voor afwezigheid, dat je deelneemt aan de competitie, aan de TCD clubkampioenschappen en aan de activiteiten van de vereniging, kijk hier voor het gehele selectietraining reglement.

De trainingen worden verzorgd door Pim Molmans, trainer met een geldige licentie van de KNLTB en hulptrainers Wim van den Bos en Onno Bruins.

Lesregelement TENNISTRAINING 2023

Bij de training……….

 • Opgeven voor de lessen kan alleen door het inleveren van een volledig ingevuld inschrijfformulier.
 • Voor het volgen van de lessen moet u lid zijn van T.C.Dubbeldam. Voor vragen over het lidmaatschap kunt u terecht bij de ledenadministratie (Ingrid in ‘T Veld).
 • Tijdens de tennistrainingen is de tennistrainer niet verantwoordelijk voor eventuele schade of letsel die ontstaat tijdens de training. De cursist traint op eigen risico
 • Een lesuur bedraagt 50 minuten, een half lesuur 30 minuten.
 • Tennislessen die worden gemist zijn voor rekening van de cursist.
 • Regenlessen gaan bijna altijd door, tenzij er sprake is van overmacht.
 • Bij verhindering of ziek zijn tijdens de jeugdtraining zal de trainer kijken of er een mogelijkheid is deze in te halen. Er wordt niet gegarandeerd dat de training ingehaald kan worden. Het is alleen mogelijk wanneer er in een andere groep ruimte is.
 • Wanneer u in een groep traint, moet het niveau van de vervanger minstens gelijkwaardig zijn.
 • Bij tussentijdse beëindiging door de cursist blijft het totale lesgeld verschuldigd.
 • Tijdens jeugdtrainingen worden bij regen of andere slechte weersomstandigheden theorielessen gegeven of conditietraining. In principe gaan de trainingen altijd door.
 • Bij een vorstperiode of sneeuwval zal er alles aangedaan worden om de banen speelklaar te krijgen.
 • Mocht het lang vriezen of sneeuwen dan wordt er een jeugd training niet ingehaald bij een cursus van 10 weken.
 • Gedurende de schoolvakanties word er niet getraind tenzij dit van tevoren is afgesproken.
 • Er wordt getraind van Maandag 8.30 uur tot en met Vrijdag 20.00 uur.
 • De jeugdtrainingen starten om 15.30 uur en op woensdag om 13.00 uur.
 • De trainingen worden zoveel mogelijk in groepen van gelijkwaardig niveau gegeven.
 • Er wordt getraind op vaste tijden, één keer een uur per week.
 • De jeugdlessen worden gegeven in groepsverband, maximaal 8 kinderen per groep.
 • Wanneer u tijdens een cursus van 20 lessen bij jeugdtraining besluit om te stoppen, dan dient u dit schriftelijk te melden voor dat de nieuwe cursus start. Voor aanvang van de eerste training van de nieuwe trainingsperiode moet de schriftelijke bevestiging binnen zijn anders bent u verplicht om de nieuwe trainingsperiode te voldoen.
 • In principe wordt er vanaf 1 Januari gestart met de tennistraining.
 • De lessen worden gegeven door Pim Molmans; tennisleraar A en B aan het CIOS te Overveen; Tenniskids trainer 1 en 2 ; Tenniskids trainer blauw.
 • De jeugdlessen worden gegeven volgens het Tenniskids programma van de KNLTB.
 • De lessen worden gegeven volgens de richtlijnen van de VNT( Vereniging van Nederlandse Tennisleraren).

Door ondertekening van dit formulier verplicht men zich de lesgelden te voldoen, dan wel voor die datum over te maken op ING bankrekeningnummer NL64INGB065.28.47.765 ten name van W.Molmans te H.I.Ambacht.

SELECTIETRAINING (JEUGD) REGLEMENT

TC Dubbeldam vindt het belangrijk om, door inzet van trainers en Jeugdcommissieleden, tijd en energie steken in de ontwikkeling van talentenvolle spelers. Vanuit de vereniging zijn daar voorwaarden aan verbonden.

Wat verwachten wij van onze selectiespelers:

********** TCD Golden Rules **********

– Je bent op tijd voor de training, de competitie en alle overige activiteiten waar jij namens TCD aan deelneemt

– Wij verwachten een maximale aanwezigheid bij de training en alle andere activiteiten waar jij namens TCD aan deelneemt

– Verhinderingen tijdig (wanneer bekend) doorgeven aan de trainer(s) – Ongeoorloofd afwezig kan leiden tot uitsluiting van de selectietraining

– Inzet en enthousiasme, niet alleen tijdens de training maar ook bij andere activiteiten waar jij namens TCD aan deelneemt

– Ambitie om beter te worden; wat inhoud dat wij verwachten dat je regelmatig aan activiteiten (toernooien TCD en/of elders) deelneemt

– Deelname aan de competitie. Indeling van de teams worden op advies van de trainers samengesteld. Van de 6 speelronden dien je aan minimaal 4 deel te nemen

– Deelname aan de clubkampioenschappen, waarbij minimaal inschrijving voor de single is vereist, en minimaal 1 deelname aan een toernooi elders in de regio

– Eigen initiatief; vrijspelen met andere jeugdleden

– Dresscode; (indien van toepassing)

– Gedragscode;

 •  Jouw houding is positief; je helpt elkaar en bent er voor elkaar
 •  Respect voor elkaar (medespeler, niet selectiespelers, tegenstander en publiek)
 •  Ouders en volwassenen worden verzocht om de kinderen positief en zoveel mogelijk met enige afstand te begeleiden
 •  Je bent trots op de vereniging en trots als deelnemer van de selectie
 •  Gooien met materiaal is niet toegestaan
 •  Gebruik van mobieltjes is tijdens trainingen en wedstrijden niet toegestaan
 •  Vloeken, schelden en overdreven gemopper……..liever niet

Van de ouders verwachten wij ondersteuning en extra stimulering op bovenstaande punten. Verder ben je minimaal lid van TCD. Uiteraard ben je vrij om daarnaast lid te zijn bij een andere tennisvereniging.

Pim Molmans wordt door TCD ingehuurd om de selectietraining te verzorgen. De communicatie van trainingsstaf en jeugdselectie met ouders verloopt via Wim van den Bos.

Officiële berichtgevingen en besluitvorming verloopt via de Jeugdcommissie. De trainingscyclus duurt 2×13 weken (met uitzonderingen van de schoolvakanties) waarna alle geselecteerden door de commissieleden opnieuw worden beoordeeld.

Per 13 weken wordt er vanuit de vereniging een onkostenvergoeding van € 25,= in rekening gebracht.

Jeugd Selectiecommissie TCD